เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์) โดยเนื้อหาที่มีการจัดทำขึ้น และปรากฏบนหน้าเว็บ ufabetcheck.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล , สถิติตัวเลข , บทความ , กราฟิก , รูปภาพ , โลโก้ , เครื่องหมายทะเบียนทางการค้า , เสียง , คลิปวีดีโอ , ซอฟต์แวร์ หรือ Application ที่ทางเว็บให้บริการ รวมถึงคู่มือแนะนำการใช้งานนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ ufabetcheck.com ซึ่งมีการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ทางเว็บ ufabetcheck.com ไม่ยินยอมให้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข , ทำซ้ำ , แลกเปลี่ยน หรือนำเนื้อหาเพื่อประโยชน์ทางการค้า ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ufabetcheck.com ก่อน โดยทางเว็บขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บ และจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น

ถ้าผู้ใช้บริการท่านใดพบการละเมิดฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม กรุณาติดต่อทีมงานพร้อมแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เนื้อหาที่คาดว่ามีการละเมิด , URL ที่มีเนื้อหาถูกละเมิดปรากฏอยู่ รวมถึงช่องทางการติดต่อของผู้แจ้ง หลังจากที่ทางเว็บได้รับข้อมูลจะทำการตรวจสอบความถูกต้องทันที และหากพบการละเมิด หรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ของทางเว็บจริง เราจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อและแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่ : contact@ufabetcheck.com

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2019 ทางเว็บ ufabetcheck.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือทำการแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทางเว็บแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะหากผู้ใช้งานดำเนินการใด ๆ กับทางเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้ว จะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายใหม่นี้ทันที ufabetcheck.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้บริการทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการกับทางเว็บของเรา