เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditions หมายถึงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการเข้าถึง และใช้งานของเว็บ ufabetcheck.com เพื่อเข้าเล่นวางเดิมพันเกมพนัน รวมไปถึงโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของทางเว็บไซต์ โดยข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อคุณจะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น มีดังต่อไปนี้

Term and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. การสมัครสมาชิก : ในการเข้าใช้งานกับทางเว็บไซต์นั้น สมาชิกต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์เข้าเล่นวางเดิมพันได้ตามกฎหมาย
  2. การใช้งาน : สมาชิกทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บกำหนดขึ้น เพราะไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะถือว่าการตัดสินของทางเว็บเป็นที่สิ้นสุด
  3. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ : ความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetcheck.com เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี
  4. การยกเลิกสมาชิก : เมื่อสมาชิกได้กระทำการใด ๆ ที่ผิดไปจากข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บ หลังจากตรวจสอบเจอทางเว็บขอยกเลิกการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทาง ufabetcheck.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะถือการตัดสินใจของทางเว็บเป็นสำคัญ
  6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถิติ รูปภาพ รวมไปถึงเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมทางการตลาด คลิปวีดีโอที่ปรากฏในเว็บไซต์ ufabetcheck.com ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางเว็บทั้งสิ้น ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ หรือทำการคัดลอกก่อนได้รับอนุญาต
  7. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถูกควบคุมทางกฎหมาย และเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทันที
  8. การติดต่อ : หากสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วนี้ สอบถามได้ที่ contact@ufabetcheck.com
  9. การละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมด ที่เกิดจากความเสียหายในการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไข รวมไปถึงขอปฏิเสธการเข้าใช้บริการกับทางเว็บทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการกับทาง ufabetcheck.com ถือเป็นการทำความเข้าใจในข้อตกลง และยอมรับระหว่างผู้ใช้บริการกับทางเว็บ โดยยึดตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น